Festivalregels

 • Stichting Kakatoe hanteert voor het PolderPopfestival de volgende huisregels:
 • Het festivalterrein gaat zaterdag 12 augustus open om 19:00 uur. Zondag 13 augustus gaat de poort om 13:00 uur open.  Bar & catering sluiten na het laatste optreden. Het terrein sluit voor bezoekers een half uur na het laatste optreden.
 • Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder.  Legitimatie = verplicht.  Elke bezoeker krijgt  een polsbandje en is verplicht deze op het festivalterrein te dragen.
 • Eigen drank is niet toegestaan op het festivalterrein.
 • Consumptiebonnen/munten zijn alleen geldig op het festival.
 • Op en rondom het PolderPopterrein is de Nederlandse wetgeving voor het gebruik van en de handel in drank en drugs van toepassing.
 • Overtreders worden overgedragen aan de politie.
 • Glas en blik zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Slag-, steek- of vuurwapens en daarop lijkende voorwerpen zijn verboden.
 • Overtreders worden overgedragen aan de politie.
 • PolderPop / Stichting Kakatoe behoudt zich het recht voor personen de toegang te ontzeggen.
 • Bezoekers zijn verplicht medewerking te verlenen aan controle op leeftijd (legitimatie), glas en blik, wapens en drugs.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Tijdens PolderPop festival en PolderPop Party maken wij foto / filmopnamen. De organisatie kan deze gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door het betreden van het festivalterrein geeft u hier toestemming voor. Indien in een later stadium wilt dat een door ons op onze website of sociale media gepubliceerde foto of filmopname waarop u zichtbaar bent door ons wordt verwijderd kunt u een verzoek mailen aan info@polderpop.com.